Logo

הצהרת נגישות

 

האתר מונגש בהתאם לתקנה 35 לתקנות נגישות השירות אשר נכתבו מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 מתוקף תקנה זו, אנו מחויבים להנגשת האתר על פי תקן AA על פי הוראות תקן ישראלי 5568 לאתרי אינטרנט נגישים.

אמצעי הנגישות המיושמים באתר הם:

הגדלת טקסט באמצעות סרגל ייעודי לנגישות

הצגת העמודים באתר בניגודיות גבוהה וניגודיות שלילית באמצעות סרגל הנגישות

התאמת המידע המוצג באתר לתוכנות קורא מסך

שימוש בטפסים מונגשים

הדגשת קישורים

החלפת פונטים בהתאם לצורך של הקורא

הימנעות משימוש במרכיבים כגון הבהובים ותנועה מהירה

התאמה לכל סוגי הדפדפנים הנפוצים

על אף המאמצים המושקעים בהנגשה האתר, ייתכן שפריטים מסוימים לא יהיו נגישים כנדרש, אם בשל טעות אנוש או בעיה טכנולוגית.

הצהרה בדבר נגישות פיזית
 
BuildUp עושה מאמצים להנגיש את הידע לכל אדם.
 
האירועים שלנו מתקיימים באתרים שונים, ומטבע הדברים הנגישות הפיזית ביניהם שונה.
 
כן מותקנים שירותים נגישים במקום.
 
בסיורים הנערכים באתרי בניה שונים הנגישות הפיזית משתנה מאתר לאתר.
 
על מנת להציע גישה, אנו משתדלים לצלם בוידאו, להקליט ולשדר את מרבית האירועים, בכפוף למגבלות טכניות
 

במקרה ונתקלתם במידע לא נגיש, אנא פנו למרכז לנגישות אקדמית במייל זה :

office@buildup.center

אנו נשמח לקבל מכם משוב, לענות על שאלות להיענות לבקשותיכם כמיטב יכולתנו.

ניתן גם לפנות בשיחת וידאו בתיאום מראש

פנייה לאחראי נגישות בטלפון מספר:

054-3580051

כל הזכויות שמורות ל- BuildUP המרכז לבנייה מתקדמת 2022

Made with by Superweb