Logo

מכרזים בבנייה מתקדמת

ברוכים הבאים לאתר המכרזים, באמצעות חיבורכם לקבוצת המכרזים באתר זה הינכם רשאים להגיש את המכרזים שלכם.

להגשת המכרז מלאו את הטופס

נשמח להיות בקשר